shl5.jpg?1615473631

Hat hjälper inte, 
hat försvinner inte genom hat, 
vänligt bemötande är den rätta vägen, 
rätta vägen bort mot hatet, 
var alltså vänlig mot alla.