Alla älskar friheten, 
nästan alla vill krossa friheten, 
om inte sin egen, men andras frihet.

avl-7.jpg?1563955409