Eget initiativ är det bästa. Då vet alla att du har en egen vilja att du har förmågan att gå dina egna vägar, leta efter nya vägar, bana vägen som en pionjär.
– Alla vågar inte gå sina egna vägar. D är härmapor. D vandrar andras välkända vägar, d vet att dessa vägar är nästan utan risker. D har valt det lätta, det redan banade andras vägar. Av d väntas inte heller särskilt mycket eller borde åtminstone inte väntas något nytt. D som vandrar andras vägar, går i andras spår.
– Hitta dina egna vägar, så att andra ser att du har förmågan att förnya dig. Du kommuniserar med andra genom dina vägar. Det är bättre att kommunisera själv med egna ider.

blommande.buske.jpg?1589299036