Citat av Eckhart Tolle

Om inre frid verkligen är vad du önskar dig, då väljer du det.
Eckhart Tolle

Att vara medveten om och uppleva enheten mellan dig själv och den andra är sann kärlek, sann omsorg, sann medkänsla.
Eckhart Tolle

I Närvarons stillhet kan du förnimma att den formlösa essensen i dig själv och i den andra är ett.
Eckhart Tolle

Att vara närvarande är alltid oändligt mer verkningsfullt än något man kan säga eller göra, även om närvaron ibland också kan ge upphov till ord eller handlingar.
Eckhart Tolle

De flesta människor behandlar det nuvarande ögonblicket som om det vore ett hinder som de måste övervinna. Eftersom nuet är livet självt, är det en galet sätt att leva.
Eckhart Tolle

Det flesta människor existerar inte i en levande verklighet utan i en mental föreställningsvärld.
Eckhart Tolle

Se till att nuet är din vän, inte din fiende. Hedra det genom att ge det din fulla uppmärksamhet. Uppskatta det genom att vara tacksam för det.
Eckhart Tolle

Låt inte en galen värld tala om för dig att framgång är någonting annat än ett framgångsrikt nu. Och vad är det? Det finns en känsla av kvalitet i det du gör, även i den allra enklaste handling.
Eckhart Tolle

Du blir inte god genom att försöka vara god, utan genom att upptäcka den godhet som redan finns inom dig och låta den komma fram.
Eckhart Tolle

Någon form av handling är ofta bättre än ingen handling alls, särskilt om du har suttit fast i en olycklig situation under lång tid. Om du gör ett misstag lär du dig åtminstone något. Om du fortsätter att sitta fast lär du dig ingenting.
Eckhart Tolle

Ingenting har någonsin hänt i det förflutna som kan hindra dig från att vara närvarande här och nu; och om det förflutna inte kan hindra dig från att vara närvarande här och nu, vilken makt har det då?
Eckhart Tolle

När du är närvarande i detta ögonblick, då bryter du kontinuiteten i din berättelse om det förflutna och framtiden. Då uppstår sann intelligens, och även kärlek.
Eckhart Tolle

Du kan inte ta upp kampen mot egot och vinna, på samma sätt som du inte kan bekämpa mörkret. Medvetenhetens ljus är det enda som behövs. Du är detta ljus.
Eckhart Tolle

Tristess, ilska, sorg eller rädsla är inte ”din”, inte personlig. De är tillstånd av det mänskliga sinnet. De kommer och går. Inget som kommer och går är du.
Eckhart Tolle

Det finns inget ställe som är idealiskt – eller, alla ställen är idealiska.
Eckhart Tolle

Medvetenheten är den viktigaste representanten för förändring.
Eckhart Tolle

Det enda absolut verkliga under din resa är det steg du tar just nu.
Eckhart Tolle

Ingenting hände någonsin i det förflutna; det hände i nuet. Ingenting kommer någonsin att hända i framtiden; det kommer att hända i nuet.
Eckhart Tolle

Du är här för att göra det möjligt för universums gudomliga syfte att förverkligas. Så viktig är du!
Eckhart Tolle

Det kan se ut som om situationen skapar lidandet, men i slutändan är det inte så – ditt motstånd gör det.
Eckhart Tolle

Medvetenhet är den viktigaste ingrediensen för förändring.
Eckhart Tolle

Ingenting i det förflutna kan hindra dig från att vara närvarande nu, och om det förflutna inte kan hindra dig från att vara närvarande nu, vilken kraft har det?
Eckhart Tolle

Viss förändring ser negativ ut på ytan, men du kommer snabbt att inse att ett utrymme har skapas i ditt liv, så att något nytt kan växa fram.
Eckhart Tolle

Att inte ta sina tankar alltför allvarligt är en andlig övning som jag varmt rekommenderar.
Eckhart Tolle

Skänk din fulla uppmärksamhet till det innevarande ögonblicket.
Eckhart Tolle

Om du anser att egot att är ditt personliga problem, då är det bara mer ego.
Eckhart Tolle

Ingenting hände i det förflutna som kan hindra dig från att vara närvarande nu.
Eckhart Tolle

Säg alltid ”ja” till nuet. Vad skulle kunna vara mer fåfängt, mer galet, än att skapa inre motstånd mot något som redan är?
Eckhart Tolle

Tidigare levde du i tiden och gjorde korta besök i nuet. Försök i stället att leva i nuet och göra korta besök i det förflutna och framtiden när det behövs för att hantera de praktiska aspekterna av ditt liv.
Eckhart Tolle

Hemligheten med livet är att ”dö innan du dör” – och upptäcka att det inte finns någon död.
Eckhart Tolle

Sann styrka är något vi har inom oss, och den finns tillgänglig för dig nu.
Eckhart Tolle

Du kan alltid hantera nuet, men du kan inte åtgärda något som bara är en mental projektion – du kan inte åtgärda något som ligger i en tänkt framtid.
Eckhart Tolle

Du är här för att göra det möjligt för universums gudomliga syfte att förverkligas. Så viktig är du!
Eckhart Tolle

Säg ”ja” till livet – och se hur livet plötsligt börjar arbeta för dig i stället för emot dig.
Eckhart Tolle

Det är i stillhet som kreativitet och lösningar på problem upptäcks.
Eckhart Tolle

Allt som uppstår försvinner.
Eckhart Tolle

Stress orsakas av att vara ”här”, men vilja vara ”där”.
Eckhart Tolle

Du är nu.
Eckhart Tolle