Är du dig själv, eller föreställer du någåt, 
kan du prata intelligent och civiliserat, 
var ärlig, men var vamtidigt vänlig, 
såra inte andra med dina ord, 
vilken slags personlighet har du, 
klarar du vara vänlig mot alla määniskr, 
klarar du tycka on alla människor?