Var sparsam, 
då har du, 💰
det som inkomst är, 
spara så har du. 

ab1.jpg?1561521346