aab6.jpg?1607754465

46. Det finns få kvinnor som inte vill försöka få ett bättre förflutet.
- Jacques Tati 

Bättre förflytet genom att ljuga, 
eller...
båda könen kan vilja ha bättre förflytet, 
men det hjälper inget, 
man kan inte ändra på sitt förflytna, 
man måste acceptera sitt förflytna, 
och försöka leva ett bättre li i nuet.