Det är inte lätt att formulera sig så att alla skulle förstå vad man menar. Och ännu svårare blir det ifall man har noll eller nästan noll förmåga att meddela sig i skrifft eller i tal, sina åsikter, eller det vad man vill säga. Alltid finns det någon som missförstår.
- Men allting hänger ju också med det, vilka saker man vill ta upp och hur intensivt man är och hur ofta. T.ex om du hela tiden kritiserar invandrare eller asyl-politik, kan läsaren, lyssnaren se att du sätter hela din energi att klandra på invandrarna och eller asyl-politiken. När man kritiserar hela tiden asyl-politik, meddelar man faktist då till läsaren, lyssnaren att Sverige bör inte hjälpa alla hjäpbehövanden, hjälpa bara d som skrivaren talaren anser behöver hjälp.
- Åratal av läsandet av invandrar-kritiker, är det lätt att skilja agnarna från vetet vad gäller dessa talare, skrivare.
- Det gäller alltså att förmedla sina känslor. Nekandet av sina känslor hjälper inget, det du säger eller skriver säger tusen gånger mer om dig själv än den, de, du kritiserar. Det gäller alltså att försöka odla lite empati hos dig, medmänsklighet, lära dig kommunisera utan bakomliggande personliga negativa åsikter.

ser1.jpg?1598224604