no1.jpg?1620830179

2. ”Det första steget mot att få det du vill ha ut av livet är att bestämma vad du vill ha”.
- Ben Stein

Låt inte spontaniteten styra alltid, 
bestämm vad du vill, 
sedan försöker du nå ditt mål, 
livet ger det du vill och kämpar för, 
lev livet, 
njut 
och må bra.