Man blir inte klok och vis, genom att leka att man är är stor, klok och vis. Nej. Alla är vi små i början, även i det vad gäller vishet och klokhet. I början är vi små. Vi växer kroppsligt. Vi kan även växa i klokhet och vishet. Men klokhet och vishet kan man knappast läsa till sig. Klok och vis kan man bli av erfarenheter man varit med, eller genom att man har skaffat sig en stor portion empati.
- Egenkära människor är inte kloka och visa, dom bara tror sig vara klokare och visare än alla andra. Just denna egenskap att säga till andra att man vet bättre än alla andra, visar, hur små dessa egenkära människor är fortfarande.
- Så det gäller att våga vara liten, vid behov.