no6.jpg?1620830211

”Your own heart is the living place of the Universe’s essence.”
- Farid al-Din Attar

Universums levande plats, 
det är ditt eget hjärta.