”En gudskännare (’arif) är den som inte älskar någonting högre än att tänka på Gud.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi

Vem är en gudskännare? 
en som älskar Gud 
högre än allt annat. 
Dessa är få här på Jorden, 
få klarar av detta, 
människan är inte fullkomlig.

AA2skog.jpg?1594031668