Jag ser österut, jag ser västerut,
jag ser se norrut, jag ser se söderut,
överallt olika människor runt om i världen,
gilla alla, acceptera varandra, det harmoni ger,
människor vi alla är trots vår etnicitet,
samma mänsklighet över hela världen,
leva i fred och harmoni med varandr bör vi.
Låt oss glädjas åt mångfalden av människor,
låt oss vara lyckliga.

woman.45.jpg?1436312975