Ge inte upp, 
försök igen och igen, 
till slut lyckas du, 
tro på dig själv.

avl-22.jpg?1564018010