Människans ansvar, 
förbättring av framtiden, 
gör det goda, 
var du än finns, 
bra arbete för Jorden.