Livet är kärt, 
man lever, 
älskar livet, 
älskar livets kraft, 
strävar framåt, 
och vill leva.