Frihet innebär alltid frihet för oliktänkande.
- Rosa Luxenburg

Friheten har vissa begränsningar, 
det inget absolut frihet.

aa30.jpg?1593608899