aab4.jpg?1607754457

Glorifiera
förhärliga,
höja till skyarna,
prisa,
apoteosera