Nog är det vgarmt, 
kl. är 17:37, 
30 grader varmt fortfarande, 
skönt ha korsdrag i lägenheten, 
lika skönt att fläktarna snurrar, 
ganska behagligt denna första varma dag, 
hur kommer det att kännas imorgon.

see1.jpg?1592959586