Nog är det varmt, 

kl. är 17:37, 

30 grader varmt fortfarande, 

skönt ha korsdrag i lägenheten, 

lika skönt att fläktarna snurrar, 

ganska behagligt denna första varma dag, 

hur kommer det att kännas imorgon.

see1.jpg?1592959586