Sommaren fortsätter nu i Augusti, 
fläktarna är på plats, 
så kommer att stå ut med värmen, 

sa5jag.jpg?1595820083