Alla religioner och människor bör smälta ihopp lite iaf, 
religiösä människor bör acceptera varandra, 
alla religioner har rätt att existera, 
ingen religion är inte den enda rätta, 
alla religioner är rätt. 
Alla människor har rätt att existera på Jorden, 
alla människor är likvärdiga.

vi.alla.jpg?1591417256