Älska regnet, 
gilla regnet, 
var vän med regnet, 
då du bra mår, 
vädret är det det är, 
ingen kan ändra på v'dret, 
det g'äler att gilla vädret ;)

regn-2.jpg?1589069674