Kall vinter, 
vatma fötter, 
måste hålla fötterna varma, 
då är man varm överallt.

ba11.jpg?1612502373