Må Herren skydda oss att sanningen är begränsad till vad som är matematiskt bevisbart.
- William Blake

Försök görs för att bevisa sanningen,
alla låtsas ha rätt,
som importör av den enda sanningen,
hur man bevisar sanningarna?
matematiskt bevis? :)
"herre min gud"  :)

y.woman.9.jpg?1589072623