Gränslös fri kärlek, 
fri kärlek, 
känner inga gränser, 
gränslös värld, 

kärlek vinner,
gränserna försvinner,
internationel kärlek, 
stor är,
gränserna begränsar inte,
Kärlek blomstrar,
kärlek vinner.