Den som unnar andra gott, han varder välsignad, ty han giver av sitt bröd åt
den arme. 
— Ordspråksboken, GT

Unna andra gott, 
du välsignad är.