Välden en teater, 
skådespeleri, 
alla spelar, 
spelar sin egen race, 
spelar teater, 
kaos råder

S1.jpg?1588860913