"Fred kommer att återvända till människors hjärtan om de accepterar deras släktskap med universum ... om de tror att universums centrum är bebodd av Wakan Tanka och att detta centrum finns överallt, att det ligger inom var och en av oss."
- Svarta älgen

Vi är alla skapade av Skaparen,
du, jag, han, de, du, och så vidare,
vi är alla människor, skapade av vår Skapare,
vi är alla släktingar till varandra,
låt oss behandla varandra försiktigt.

ass2.jpg?1602949187