Tre skatter: 
1.) mildhet, 
2.) förnöjsamhet, 
3.) ödmjukhet, 
Dessa hjälpen en, 
att älska alla, 
att vara en medmänniska.

Jag har tre skatter som jag värnar om och prisar; den första är mildhet, den andra är förnöjsamhet och den tredje är ödmjukhet, som avhåller mig från att sätta mig över andra.
— Lao-tse