Kvinnan fri är, 
mannen fri är, 
minns detta, 
minns alltid, 
behandla varandra bra, 
frihet åt alla.