Den stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar.
- Lao Zi

Ibland är den stora vägen jobbig att gå, därför går man ibland omvägar...fast man vet att den stora vägen är jämn :) ..alla vågar eller kan inte alltid gå genom den stora vägen...