Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.
-- Albert Einstein

y.woman.45.jpg?1589072631

Många olika världsbilder, 
alla har sina egna bilder av allt, 
det är produkter av vårt tänkande, 
vi skapar allt själv med vårt tänkande.