Människan, Jordklotets varelse, 
en tänkande människa, pratande människa, 
tänk bra, positivt, agera klokt, 
älska naturen, älska människor, 
älska dig själv, det blir bra, 
Jordklotet och människosläkten blir friskare.

jags2.jpg?1604435486