Bra att komma ihåg, 
komma ihåg även sanningar, 
komma ihåg vad man sagt, 
komma ihåg vad vad man gjort, 
komma ihåg händelser, 
glömskhet kan vara sjukdom, 
att lossas att man inte minns är inte bra

jags2.jpg?1604435486