Prata klart och tydligt, 
bättre prata lite och tydligt, 
än att...
prata efterråt mycket och otydligt. 

ab1.jpg?1561521346