Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt