Meditera, 
älska tystnad, 
var stilla, 
lyssna till ditt innersta, 
lär dig, 
harmoni, 
positivitet, 
älska dig själv, 
älska andra.