Granska ditt inre, 
res inom dig själv, 
lär känna dig själv.

1cjag4.jpg?1604892972