Var dig själv, 
härma ingen, 
alla behövs, 
du behövs, 
var dig själv.

si1.jpg?1596271856