Låt oss välja att bli en positiv kraft, som kan ge mer glädje till världen.
- Karin Volo

y.woman.11.jpg?1589072626

Positiv, var positiv. Positivitet gör livet lättare...positivitet förlänger livet...positivitet är smittande...du mår bra...allting köänns bra...eller, du vet du kan förändra situationen...