Älska alla, 
kärlek för alla, 
alla din familj är, 
hela världen din falij är, 
kärlek vinner allt.

För den människa i vilken kärleken bor är hela världen en familj. — Buddha