Vänner är d som stannar, när andra sk vänner försvinner. I svåra situationer brukar man lära sig vilka är ens vänner. Det är sorgligt att man måste veta det på ett jobbigt sätt, vilka som är ens vänner. I dagliga livet brukar vi säga att vi har många vänner. Men är det inte så att det är mest bara bekanta, som vi kallar för våra vänner? Vänner skall ju vara trofasta och hjälpsamma. I nöden brövas våra sk vänner, I nöden, när vi har svårt, då visar våra riktiga vänner sin trofasthet genom att stanna hos oss. Riktiga vänner delar även det glada och trevliga med oss. Riktiga vänner har känslor för oss, deras känslor innefattar även andra, inte bara d själva. Riktiga vänner är emotionella, d har utvecklat en egenskap som är mycket fin hos den människan.