Om du vill göra världen till en bättre plats,ta en titt på dig själv och skapa sedan förändring.
-- Siedah Garrett

vinter3.jpg?1582871895

genom sitt eget agerande och varande, kan man ändra världen...det blir svårt att försöka ändra på andra individer...och ännu svårare är det att försöka ändra på en hel nation...lättare alltså börja frän sig sjäv, bli bättre...
visa andra vad man menar är bra...försök vara en bra förebild...visa att vem som helst kan förbättra sig själv.