Ego, en del av jaget, 
lär dig vara vän med egot, 
lär balans och vishet

Photo_126123_1569790.jpg?1585702098