Sanningen kan lura, 
sanning kan variera, 
absolut sanning, nej, 
var vaksam, bli inte lurad

avl-1.jpg?1563955391