Intuition, 
intelligens, 
klok människa, 
känslig människa, 
egenskaper, 
bra egenskaper, 
känslighet, 
klokhet.

”Med hjälp av intuitionen anar man, innan man tänker. Med hjälp av intelligensen tänker man innan man anar”. (Percival)