Möt en människa förutsättningslöst, 
ha inga förutfattade meningar, 
ge alla en chans, var alltid vänlig. 

m-hatt-art.jpg?1560575931