Man skall sträva hela tiden uppåt i sin andliga utveckling...på det viset botar man sig själv och först bara då kan man börja fundera hur man kan bota världen.

say1.jpg?1596092656