avlang-10.jpg?1563955638

Komman igåg vad man sagt, 
kommer du ihåg alla dina sagda ord, 
Ljug inte, håll dig till sanningen, 
då minns du alltid vad du sagt.
Man skall prata så att minns vad man pratat...välj dina ord väl...vad inte alltför påträngande eller aggressiv i dina ord...andra minns allt sådant om dig.
Om man ljuger, är det mycket lätt hänt att man kommer inte ihåg vad man ljugit. Så det är bäst att försöka hålla sig till sanningen. Varför ljuga? Är man kanske inte nöjd med sanningen? Är man inte nöjd med sig själv? Vill man verka bättre i andras ögon än vad man är? Hur det nu än är med med ljugarna, fattas det något från deras liv, så att d måste breda ut det med lite osanningar. Förr eller senare åker ljugaren fast iaf, det bör man ha i minnet när man ljuger. Att ljuga inger igen respekt.