Ihminen perii vanhemmiltaan,
suvultaan, 
osan luonteestaan, tavoistaan...
aikuisena ihminen voi alkaa
parantaa itseään, 
muuttua paremmaksi ihmiseksi...
tavoiltaan, mielipiteiltään,
käyttäytymiseltään...

abstrakt.7.jpg?1420674079